Vipassana Meditation Camp

Vipassana Meditation Camp 2024

विपश्यना शिबीर (इगतपुरी) 2024                                   

 ज्या कालावधीचा कोर्स करावयाचा आहे. त्याचे रजिस्ट्रेशन दोन महिन्यापूर्वी करावे लागते.

The registration for the course has to be done two months in advance.

विपश्यना शिबीर इगतपुरी साठी 2024 मधील तारखा.

Dates for Igatpuri Meditation Camp-

1) 14 Feb – 25 Feb (10-Days)

Applications accepted starting-  14 डिसेंबर

2) 28 Feb – 10 Mar (10-Days)

Applications accepted starting- 28 डिसेंबर

3) 13 Mar – 24 Mar (10-Days)

Applications accepted starting- 13 जानेवारी

4) 27 Mar – 07 Apr (10-Days)

Applications accepted starting- 27 जानेवारी

5) 24 Apr – 05 May (10-Days)

Applications accepted starting – 24 फेब्रुवारी

6) 08 May – 19 May (10-Days)

Applications accepted starting- 08 मार्च

7) 22 May – 02 Jun (10-Days)

Applications accepted starting-  22 मार्च

8) 05 Jun – 16 Jun (10-Days)

Applications accepted starting-  05 एप्रिल

9) 03 Jul – 14 Jul (10-Days)

Applications accepted starting-  03 मे

10) 17 Jul – 28 Jul (10-Days)

Applications accepted starting-  17 मे

11) 31 Jul – 11 Aug (10-Days)

Applications accepted starting-  31 मे

12) 14 Aug – 25 Aug (10-Days)

Applications accepted starting-  14 जून

13) 28 Aug – 08 Sep (10-Days)

Applications accepted starting-  28 जून

14) 11 Sep – 22 Sep (10-Days)

Applications accepted starting-  11 जुलै

15) 25 Sep – 06 Oct (10-Days)

Applications accepted starting-  25 जुलै

16) 20 Nov – 01 Dec (10-Days)

Applications accepted starting-  20 सप्टेंबर

17) 18 Dec – 29 Dec (10-Days)

Applications accepted starting- 18 ऑक्टोबर

विपश्यना शिबीर चे हजारो फायदे आहेत. तरी सर्वांनी नक्कीच हे शिबीर करून घ्यावे. शरीरातील प्रत्येक आजारात याचा फायदा आहे.

विशेष – शासकीय कर्मचारी यांना 14 दिवसाची on ड्युटी विशेष (ODL) रजा दिली जाते. तसा शासननिर्णय उपलब्ध आहे.

आपण खालील  लिंकच्या सहाय्याने रजिस्ट्रेशन करू शकता.      

    Registration for Vipassana Meditation Camp – Click Here


See more-

MHT- CET

NEET Exam

JEE Main Exam

JEE Advanced

B.Ed CET

Central Teacher – CTET Exam

AIIMS Exams

Javahar Navodaya Vidylaya Entrance Exam

CET for BCA, BBA, BBM, BMS


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

Scroll to Top